Deutsch

English

Español

Français

Ελληνικά

Italiano

Nederlands

Polska

Português

Türkçe

More Information:
info [at] seed-sovereignty.org

Bulgarian

Czech

Danish

Croatian

Romanian

Hungarian

Swedish

Slowenian

Macedonian


Campaign for Seed Sovereignty:
Toekomst zaaien – diversiteit oogsten

Geen octrooirecht voor zaaigoedconcerns! - Zaaigoed moet van ons allemaal blijven!

Initiators:

European Civic Forum
BUKO-Campaign against biopiracy


Supporters:

Österreichische Bergbauern- und Bäuerinnen Vereinigung (ÖBV), Via Campesina Austria

Bifurcated Carrots (NL)

Red de Semillas (Spanien)

Red Andaluza de Semillas (Spanien)

BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie

Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft

Save our Seeds

Basler Appell gegen Gentechnologie

A SEED Europe

Genethics foundation (NL)

european civic forum

Percy Schmeiser; Rapsfarmer aus Kanada

Peliti - Greek Seed exchange Network

Kampagne „Prudence OGM“

Europarlementariers uiten kritiek op de nieuwe Europese zadenwetgeving

De „Campaign for Seed-Sovereignty“ (http://www.seed-sovereignty.org/NL) ziet zichzelf bevestigd in de kritiek op het „Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal“ (http://www.seed-sovereignty.org/PDF/EU_COM_proposal_PRM_NL.pdf ) door de toespraken van Europarlementariërs uit de AGRI commissie.
Tijdens het overleg op 30 september (Video: http://bifurcatedcarrots.eu/euparl/agri30sept_en.wmv) spraken Martin Häusling (Groenen/EFA; Duitsland), Karin Kadenback (S&D; Oostenrijk), Ulrike Rodust (S&D; Duitsland) en Britta Reimers (ALDE; Duitsland) zich uit tegen de toenemende concentratie in de markt voor landbouwzaden, en tegen het grote aantal gedelegeerde handelingen in de wet. Zij vroegen om deregulering voor kleine producenten en transparantie van de toegepaste kweekmethoden.
(…)

Ondertekening van de open brief Zadendiversiteit wordt bedreigd

ESA is afraid of free competition with farmers' varieties”

JOINT STATEMENT ON THE PROPOSAL ON LEGISLATION ABOUT PLANT REPRODUCTIVE MATERIAL

signed byAegilops (GR), Agrolink (BG), Arche Noah (A), A Seed Europe, Bifurcated Carrots (NL), Bio Austria, Campaign for Seed Sovereignty, Danish Seed Savers, Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt (D), Eco Ruralis (ROM), Forum Civique Européen (F-D-A-CH), Föreningen Sesam (S), GAIA (P), Garden Organic (UK), Global 2000 (A), ZMAG (HR), Irish Seed Savers, Latvijas Zemes draugi (Friends of the Earth Latvia), MPI (P), ÖBV – Via Campesina Austria, Peliti (GR), Praktisk Økologi (DK), Quercus (P), Varuhi semen (SL)

On the occasion of the conference the EU Commission held on 13th of June with the EU Parliament and EU Council to explain the package “smarter rules for safer food“ on seed marketing, plant pests, animal health and related official controls.

Whilst in the preamble, the proposal for the plant reproductive material law looks as if every effort is being made to preserve and promote agricultural biodiversity and on-farm conservation, the reality is that the opposite is happening. New rules and restrictions have been created which hamper the freedom of farmers and seed saving organisations. In addition, the “niche” (art. 36) is not going to work in a practical sense, because of the restrictions assigned to “niche” sector and the perspective of them being further tightened by means of “Delegated Acts” by the EU Commission at any stage.

Zadendiversiteit wordt bedreigd:-
Geen Europese regulering ten gunste van de zadenindustrie

Op dit moment worden in Brussel nieuwe regels opgesteld voor de Europese zadenmarkt.
Als de plannen van het Directoraat-Generaal (DG) voor Gezondheid en Consumenten doorgaan zullen nog meer oude en zeldzame fruit-, groenten- en granenvariëteiten van de markt verdwijnen. Deze variëteiten, waaronder variëteiten die zijn afgestemd op biologische teelt zullen ernstig beperkt worden door de bureaucratie, terwijl de machtspositie van de grote agrimultinationals verder wordt versterkt.
Door de voorstellen voor de nieuwe EU zadenregulering zal de zadenmarkt zich nog meer concentreren in handen van een klein aantal industriële zadenconcerns, en dat is onacceptabel. De nieuwe EU regels moeten het kweken van variëteiten voor diversiteit, voor kleinschalige en ecologische kwekers toelaten. Gewasdiversiteit moet niet alleen beschikbaar zijn in genenbanken, maar ook op de open markt, zonder bureaucratische drempels.
Onze eis is daarom: geen verplichte registratie van gewassen! Daarnaast moeten de bestaande criteria voor registratie van variëteiten die juist vanwege hun diversiteit geschikt zijn voor biologische teelt, worden versoepeld, opdat onze landbouw bestand blijft tegen klimaatverandering, nieuwe plagen en ziektes.
Noch de huidige EU zadenregulering, noch de voorstellen voor nieuwe wetgeving voldoen aan deze eisen. De voorstellen vormen een bedreiging voor de zadendiversiteit en daarmee voor het algemeen agrarisch erfgoed van de mensheid. De regels zijn een aanslag op duurzame voedselsystemen en bestaan uitsluitend om de agrochemische industrie van dienst te zijn.
We dringen er daarom bij U, EU Commissie - , Parlements- en Raadsleden, op aan om elk voorstel dat niet aan de genoemde criteria voldoet af te wijzen. Stop de vernietiging van zadendiversiteit in de Europese land- en tuinbouw!
Voor meer informatie:
- Campaign for Seed-Sovereignty: www.seed-sovereignty.org
- German umbrella organisation for crop and livestock diversity www.nutzpflanzenvielfalt.de
- Patrick Wiebe’s Blog: www.bifurcatedcarrots.eu/
www.aseed.net/new/nl/zaden

Achtergrond:

De huidige EU zadenwetgeving stamt uit een tijd waarin het belang van milieubescherming, natuur en biologische diversiteit werd onderschat. Er waren nog zeer veel kwekersbedrijfjes die een grote diversiteit aan variëteiten op de markt brachten. De zaden van vrijwel al deze variëteiten konden gewoon weer worden gebruikt voor de volgende oogst, zoals al duizenden jaren gebruikelijk is in de landbouw.
In de jaren tachtig werden nieuwe begrippen geïntroduceerd voor wat tot dan toe algemeen werd toegepast, termen als “ boerenrecht “ en “ open bestuiving” (waarbij zaden dezelfde variëteit produceren tenzij ze met verwante variëteiten zijn gekruist). Dit had alles te maken met de stormachtige ontwikkeling van de zadenmarkt, en het ontstaan van rechtenbescherming op een zichzelf reproducerend ‘product’. Dertig jaar later is driekwart van de wereldzadenmarkt in handen van slechts tien grote bedrijven, en is meer dan de helft van de zaden op de markt afkomstig van agrochemische bedrijven.
Tegenwoordig zitten op bijna alle marktvariëteiten juridische en technische restricties die het zelf herzaaien door boeren en tuinders tegengaan. Boerenvariëteiten mogen zonder officiële toelating niet worden verhandeld, maar de eisen voor toelating zijn afgestemd op industriële variëteiten. Dat werd destijds gerechtvaardigd met hogere productiviteit en de groeiende wereldbevolking als argument. Inmiddels is dankzij het uitvoerige VN rapport van het IAASTD (Internationaal onderzoekspanel voor agriculturele Kennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling, 2008) duidelijk hoe instabiel het systeem van industriële landbouw is.
Van de diversiteit aan voedingsgewassen die ooit verkrijgbaar was op de markt is niet veel meer over. Wat betreft de diversiteit van niet-geregistreerde gewassen, die nog door duizenden Europese particulieren worden verhandeld, zijn we nu volledig aangewezen op hun uitgebreide expertise. Het aantal mensen dat zich met deze activiteit bezig houdt groeit, en dat verdient aanmoediging; niet alleen als hobby, maar ook als bron van inkomsten.
Een ander belangrijk aspect is dat er onvoldoende diversiteit is in de variëteiten die voor de ecologische landbouw worden gekweekt. Ecologische landbouw gebruikt robuuste planten die geen chemicaliën nodig hebben, en daarvoor is een brede, natuurlijke genetische basis noodzakelijk.
Maar dit soort gevarieerde soorten voldoen juist niet aan de criteria voor de registratie van zaden..


Sign up the petition!

Seedy Sunday Brighton (UK)


Brighton Corn Exchange
February 3, 10 a.m. - 4 p.m.
WebTwitter

Recaim the Seeds Meeting (NL)
March 2-3

by A Seed NL et. al.
Den Bosch, Netherlands

Bonn (D)
9. März 2013, 11-17 Uhr

Saatgut ist Kulturgut: Festival des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Thurauen (CH)
23./24. März 2013

Internationale Saatgut-Tauschbörse von Longo Mai und Pro Specie Rara

Peliti International Seed Festival (HE)
May 11 - 13

Paranesti, Greece


PRESS REVIEW "FREE OUR SEEDS"

# Indymedia BXL

# JT RTBF 18/04

# JT RTL 18/04

# Matin première 18/04

# Le soir 16/04

# La Libre 19/04

# DH 18/04

# L'AVENIR 18/04

# LE VIF 18/04

# AFP 18/04

# Site RTBF

# Site RTBF + La Première 18/04

# RTBF 16 avril : interview X Delwarte par C Pécheux

# RTBF 16 avril - La Première - Emission Nuwa

# Site GoodPlanet Info (reprise communiqué AFP)

# ZDF Allemagne 18/04

# german newspaper "junge Welt" 19/04/2011

# german newspaper "Neues Deutschland" 19/04/2011

# VILT 19/04

# De Wereld Morgen – VIDEO
Nieuwe EU-zadenwet: alle macht aan de multinationals”

von Erik D'haese

6 december 2011 ( MO* ) — De Europese Unie werkt aan een nieuwe wetgeving over zaai- en pootgoed. Eerder dit jaar organiseerde ze een consultatieronde voor de betrokken partijen. Er vallen echter nogal wat kanttekeningen te maken bij de manier waarop die consultatie gebeurde. (...)


Video message of Olivier de Schutter to the Days of Action


Bevrijd ons zaaigoed!

Internationale Actiedagen
Brussel, 17 tot 18 april 2011

Verslag Aktiedagen voor Zadensoevereiniteit

Brussel 17/18 april 2011 - De Internationale Aktiedagen voor Zadensoevereiniteit openden met een grote zadenbeurs.

Minstens dertig zaaigoedinitiatieven uit tien Europese landen boden zaden van oude en traditionele rassen aan op de ruilbeurs. Daarmee zetten ze een oude boerentraditie voort die in het geïndustrialiseerde Europa in vergetelheid is geraakt. Honderden soorten uit uiteenlopende regio's gingen over tafel onder het motto: 'zaden zijn van nature nomaden'. "In heel Europa vinden al dergelijke zadenruilbeurzen plaats, alleen dit is de eerste uitwisseling op Europees niveau." aldus mede organisator Jürgen Holzapfel, zelf boer die oude graansoorten verbouwt. Dit soort beurzen zijn een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van landbouwgewassen."

De International Days of Action for Seed Sovereignty zijn een protest tegen privatisering en monopolies van zaaigoed. Zaaigoed is samen met water en land het belangrijkste productiemiddel voor land- en tuinbouw, en de basis voor ons voedsel en ons leven.

anleiding voor de zadenbeurs is de jaarlijkse wereldaktiedag van het boerenverzet die is uitgeroepen door boerenorganisatie La Via Campesina.

Tegelijk met de zadenbeurs vonden presentaties plaats over "Zaaigoed als Mensenrecht" waarin aktivisten berichten over de situatie met betrekking tot zaaigoed en de gevolgen van de voorgenomen EU zaadwetgeving in hun land.

De tweede aktiedag begon met een informele uitwisseling en kennismaking tussen aktivisten uit verschillende landen, gevolgd door een internationale demonstratie door de Europese wijk in Brussel. Op deze "Anti-Lobby tour" werd voor het gebouw van het zaaigoedconcern Bayer een petitie met mee dan 58.000 handtekeningen overhandigd aan drie afgevaardigde Europarlementariers.

Holzapfel: "Wij staan op het recht op zaaigoed van onze eigen grond, het recht het zaad zelf te winnen, te verbouwen en door te geven." Daarnaast bepleit hij het bevorderen van de regionale soortenrijkdom en het ondersteunen van biologische kwekers en telers. Hij is voorstander van een andere zadenregulering en wil dat de toelating van chemie- en energie-intensieve rassen wordt beperkt. In antwoord op het in ontvangst nemen van de handtekeningen omschreef vice-president van het Europarlement Isabelle Durant de demonstranten als 'een avant-garde die een een belangrijk thema aansnijdt', en moedigde ze iedereen aan dit ook in eigen land te doen.

Samen met parlementscollega's Marc Tarabella en Kriton Arsenis nam ze de handtekeningen in ontvangst in kruiwagens, die ze vervolgens eigenhandig naar het parlement hebben geduwd. Tarabella zegde toe een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de aangescherpte EU zadenwetgeving te laten verrichten.

De demonstratie stopte verder bij de 'European Seed Association' (ESA), de lobby-organisatie van de Europese zaaigoedindustrie, en bij de EU commissie die meewerkt aan de ontwikkeling van industrieel en genetisch gemanipuleerd zaaigoed. De optocht eindigde voor het gebouw van het Europarlement met toespraken en theaterspektakel.

"De Zaaigoed Aktiedagen waren een groot succes" aldus mede organisator Anne Schweigler van de Duitse Saatgutkampagne, die de toekomst met optimisme tegemoet ziet: "De overtuiging en interesse van zoveel mensen op de zadenbeurs en de kritische creativiteit van al die geengageerde mensen uit verschillende bevolkingsgroepen zijn hoopgevend. Hier worden concrete en praktische alternatieven aangereikt voor de voortschrijdende privatisering van alle gebieden van het leven."

DISCUSSING SEED SOVEREIGNTY

Video-Interviews on Seed Sovereignty

WORLD CAFÉ on SEED SOVEREIGNTY

More than 40 members from 17 Organisations of 12 European countries took part in the World Café in Brussels on 18/04/2011

from Austria/Germany:
Arche Noah

from Belgium:
Jardin des collines
AEFJN (Af.-Eu.-Net)

from Danmark:
Danish Seed Savers

from France/Suisse/Germany: Europ. Civic Forum

from Germany:
BUKO-Campaign against Biopiracy
JANUN
VEN
IG Saatgut

from Great Britain:
Seedy Sunday
GM free Cymru

from Greece:
Peliti

from Ireland:
Irish seed savers association

from Luxembourg:
Radio Ara

from Poland:
ICPPC

from the Netherlands:
ASEED
Bifurcated Carrots


Jornadas de acção em Portugal - Relatório

Kom naar Brussel!

Programma:

Tienduizenden mensen in heel Europa eisen dat het recht om zaden te produceren in handen blijft van kleine boeren en tuiniers. Al duizenden jaren lang voedt de mensheid zich met een zeer diverse waaier aan gewassen. Zaden die we hebben geërfd van vorige generaties vormen de basis van het leven en zijn essentieel voor voedselsoevereiniteit.

De grote zadentrusts zijn vastbesloten om wereldwijde controle te verkrijgen. Dit blijkt uit genetische manipulatie, patenten op planten en dieren, het introduceren van vergoedingen voor de reproductie van zaad ... Daarbij komen nieuwe biotechnologieen zoals het "Terminator" systeem, dat de vruchtbaarheid van zaden vernietigt en het verbod op oude plantenrassen. We moeten voorkomen dat de basis van onze voedselvoorziening een bron wordt van winst voor multinationals.

Twee jaar geleden lanceerden we de petitie „Sowing the future-harvesting diversity“ om te protesteren tegen de geplande nieuwe EU-wetten over zaden, die worden gedomineerd door de belangen van de grote zaadbedrijven.

Tienduizenden handtekeningen, verzameld in heel Europa, worden overhandigd aan het Europees Parlement. Daarnaast zullen we oproepen tot een onderzoek dat moet verduidelijken of deze wetten niet in tegenspraak zijn met het fundamentele recht op voedsel en de toegang tot zaden.

Wij willen iedereen oproepen om deel te nemen aan deze twee actiedagen, om duidelijk te maken dat we niet akkoord gaan met het EU-beleid en dat we ons ertegen zullen verzetten.

Kom dus naar Brussel! Wij zijn niet bereid te accepteren dat de basis van ons levensonderhoud wordt overgedragen aan multinationals. Wij willen een toekomst waarin de erfenis van plantendiversiteit kan worden bewaard en doorgegeven.

De zadenbeurs zal plaatsvinden op 17 april, door Via Campesina uitgeroepen tot Internationale Dag van Boerenverzet. De dag nadien, 18 april volgt een betoging in de straten van Brussel.

Als je niet naar Brussel kan komen, organiseer dan soortgelijke evenementen in je eigen land, stad of dorp!Zondag 17 april 2011

11u -18u Huis van Culturen en Sociale Samenhang (Steenweg op Merchtem 67, St Jans Molenbeek)

Internationale Zadenbeurs en meertalige tentoonstelling over zaden

Met deze zadenbeurs willen we de aandacht van het publiek vestigen op een praktijk die zich de afgelopen jaren steeds verder verspreid in heel Europa en die illegaal zou kunnen worden door de geplande EU-wetten.


16u -19u Huis van Culturen, Molenbeek

Conferentie met presentaties en debat
"Toegang tot zaden is een mensenrecht"

Activisten uit India, Turkije en diverse Europese landen beschrijven de situatie van zaaigoed in hun landen en de gevolgen van de geplande EU-wetten.
Er is ook een videoconferentie gepland met Olivier De Schutter (speciaal VN-rapporteur voor het recht op voeding). Dit alles wordt gevolgd door een debat.


19u tot 24u Huis van Culturen Molenbeek

Muziek en films, dans en demo workshop

19u
Volkskeuken van de „collectif du 123”


Maandag 18 april 2011

10u -13u in "Mundo B", Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles

Wereldcafé

Kennismaking, uitwisseling van ervaring en kennis, discussies over zaadproductie, behoud en vermeerdering van biodiversiteit in onze tuinen en velden.


15u -17u Betoging

Betoging in Brussel voor de kantoren van zaadbedrijven en hun lobbyisten.

Als u wilt deelnemen aan de groeiende weerstand tegen monopolisering en privatisering van zaden, neem dan contact met ons op!

Download PDF


La Via Campesina, 16.3.2011:
BALI SEED DECLARATION
Peasant Seeds: Dignity, Culture and Life. Farmers in Resistance to Defend their Right to Peasant Seeds

Seedy Sunday 2010 en Brighton:

Photos de Dan Johnson Photography


Grassroots Seed Activism in the UK, by Debbie Greenfield, Chair, Seedy Sunday Brighton


Uitnodiging voor een

Zadenbeurs en
Kennisuitwisseling

op zondag 17 april 2011 in Brussel

In het kader van twee actiedagen rond zaden wordt een internationale zadenbeurs georgan­iseerd. Deze biedt iedereen de gelegenheid tot uitwisseling van vrij reproduceerbare zaadvar­iëteiten, alsook kennis, praktijken, knowhow be­treffende de productie van zaden.

Ze verenigt verschillende initiatieven die hierom­trent al bestaan in verschillende landen. Dit biedt hen de gelegenheid hun activi­tei­ten voor te stellen en samenwerking tussen alle aanwezigen te bevorderen. Die samen­werking is des te dringender aange­zien Europese en internationale wetge­vingen, al van kracht of nog in ontwikke­ling, gelijkaar­dige initiatieven in de toe­komst kunnen belemmeren of zelfs verbie­den.

Het voornaamste doel is de bevordering van het uitwisselen en uitdelen van zaden tussen landbouwers, amateur-tuiniers en profes­sionelen. Deze eeuwenoude traditie kan iedereen inspireren die gevoelig is voor het ver­lies van diversiteit van rassen en voor de risico's van een privatisering van het leven en de natuur. We willen ook het belang en de erosie van theoretische en praktische kennis in de kijker zetten en samen zoeken naar manieren om deze kennis door te geven aan een breed publiek. En daarvoor zijn alle middelen goed!!!

Zaden, planten in zaad, tentoonstellingspanelen, diavoorstellingen, documenten, teksten, films, … neem alles mee wat u geschikt lijkt om te beantwoorden aan het doel van deze ontmoetin­gen. Alle voorstellen voor workshops (productie of extractie van zaden, sensibilisering ivm tuinieren, …) of tentoonstellingen (groenten, fruit, granen en andere verzamelingen van biodi versiteit) zijn welkom. Laat ons proberen alle zintuigen te verleiden!

Op Maandagochtend 18 april is voor alle geïn­teresseerden een moment voorzien voor kennis­making en discussies. We zouden ook graag samen nadenken over de overdracht van kennis en ervaring rond zaadproductie. Heeft u pedago­gische middelen of materiaal ter beschikking? Vrij te verspreiden? Wat lijkt u belangrijk om te ontwikkelen? Op welke manier? Bent u bereid mee te werken aan de uitwerking van zulke middelen? Wilt u graag andere denkpistes voorstellen voor deze ochtend?

Zadenbeurs praktisch:

Gelieve een nauwkeurige lijst door te geven van wat u nodig heeft: oppervlakte, tafels, stopcontacten, affichepanelen, etc. Als u niet aanwezig kan zijn, kan u ons altijd zaden bezorgen om ze met iedereen te delen. Meer gedeelde zaden = meer verspreide biodiversiteit. Gelieve enkel reproduceerbare en op natuurlijke wijze geproduceerde variëteiten mee te nemen (geen F1 of F2, GGO, GGP), rekening houdend met onvrijwillige kruisingen tussen rassen. Wij sturen zo snel mogelijk een meer gedetailleerd programma door.

Zaad is van nature een nomade,
laat ons het helpen te reizen!

Contacteer ons via info@seed-sovereignty.org

Format

Exhibition e échanges de grain en Païs Alp 2009, Provençe:
Wie op 17 april niet in Brussel geraakt vindt op de website van Velt een hele reeks lokale ruilbeurzen.

Participants (11-04-2011):

 • Les jardins de Pomones (Belgium)

 • Irish Seed Savers Association

 • Kokopelli (Belgium and France)

 • Gartenbaubetrieb „Akelei“ (Belgium)

 • De Godin“ Essbare Landschaften (Netherlands)

 • Bifurcated Carrots (Netherlands)

 • Longo Mai (France and Germany)

 • Scandinavian Seedsavers

 • Heritage Seed Library (England)

 • Peliti (Greece)

 • Schloss Freudenberg (Germany)

 • De Velt (Belgium)

 • International Coalition for the Protection of the Polish Countryside (ICPPC)

 • Naturalni (Poland)

 • Poland free of GMO”

 • Keyserlingk Institut (Germany)

 • Kaiserstühler Gärten (eventually) (Germany)

 • Tom Wagner (USA) – table display only!

 • Deccan Development Socity (India) – cancelld :(
We eisen:

 • Het recht, zaaigoed uit eigen oogst te winnen, te verbouwen en door te geven;

 • Stimuleren van regionale diversiteit door het steunen van tuinders en telers van oude en biologische soorten;

 • Een verbod op gentechnologie in de landbouw;

 • Geen octrooien op gewassen;

 • Een nieuwe toelatingsprocedure voor zaaigoed die genetisch gemodificeerde en pesticide-intensieve soorten uitsluit;

 • Een reductie van het hoge energieverbruik in de landbouw. Die wordt nu veroorzaakt door monoculturen, transport over lange afstanden en het gebruik van industriële variëteiten die afhankelijk zijn van veel kunstmest en pesticiden.Sinds duizenden jaren hebben mensen over de hele wereld gezorgd voor de diversiteit aan cultuurgewassen. Het is gemeengoed en van ons allemaal. Dat we ze kunnen gebruiken, is de basis voor ons dagelijks brood en onze voedselsoevereiniteit. Tot op de dag van vandaag oogsten, ruilen en verkopen in veel landen boerinnen en boeren hun zelfgeproduceerde zaaigoed. In Nederland wordt dit werk nog steeds gedaan door vele kleine kwekers.

De EU wil de bestaande wetgeving over zaai- en pootgoed in Europa veranderen. De zaaigoedconcerns willen hun toegeëigende intellectuele eigendommen veiligstellen en octrooien (of patenten) op 'hun' gewasvariëteiten. Daarnaast willen ze een sterke beperking van, als het niet een verbod op, alle traditionele, niet geregistreerde soorten.

Tien concerns, waaronder Bayer, Monsanto, Syngenta en Limagrain, controleren al 67% van de wereldwijde zaaigoedmarkt. Ze willen nu ook de rest van de markt beheersen en de wereld hun geregistreerde soorten opdringen, die meestal alleen met goed groeien met kunstmest, pesticiden en intensieve irrigatie. Maar niet deze genetisch homogene industriële variëteiten zullen in toekomst de wereldbevolking kunnen voeden, maar de veelzijdige, regionale variëteiten die zich kunnen aanpassen aan klimaatveranderingen.

De onderhandelingen over de nieuwe Europese zaaigoedwetgeving verlopen tot nog toe stilletjes tussen de zaaigoedindustrie en de EU-ambtenaren. Dit doet het ergste vrezen. Om invloed te krijgen op de toekomstige zaaigoedwetgeving en om toegang te houden tot gewassen, willen we een breed publiek informeren en voor onze doelen winnen.

Download of the signature list (NL)


Impressum: verantwortlich für diese Homepage:
Andreas Riekeberg, Räubergasse 2a, 38302 Wolfenbüttel. E-Mail: info (bei) saatgutkampagne.org