Deutsch

English

Español

Français

Ελληνικά

Italiano

Nederlands

Polska

Português

Türkçe

Dalsze informacje:
Hof Ulenkrug, Stubbendorf 68,
D-17159 Dargun, Niemcy
info [at] seed-sovereignty.org


Zasiać przyszłość –
zbierać różnorodność

Żadnych praw patentowych dla koncernów nasiennych!
Nasiona muszą pozostać wspólną własnością dla wszystkich!


Różnorodność Nasion Zagrożona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branży nasiennej

Szanowni Członkowie Komisji Europejskiej,
Szanowni Posłowie Parlamentu Europejskiego,
Szanowni Członkowie Rady Europejskiej!
Nowe przepisy nasiennicze są obecnie opracowywane w Brukseli. Jeśli plany Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów staną się rzeczywistością, dawne i rzadkie odmiany owoców, warzyw i zbóż znikną z rynku. Te zróżnicowane gatunki i odmiany dostosowane do rolnictwa ekologicznego zostaną wyeliminowane przez biurokrację, a siła korporacyjnego rolnictwa dodatkowo wzmocniona.
Obecnie dostępne teksty do nowego rozporządzenia UE promują koncentrację rynku nasion w rękach niewielkiej liczby korporacji nasienniczych. Jest to nie do przyjęcia. Nowe regulacje nasienne UE muszą zezwolić na zróżnicowanie odmian, istnienie odmian przeznaczonych dla niewielkich gospodarstw oraz odmian przystosowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Różnorodne odmiany muszą być dostępne nie tylko w bankach genów, ale także na otwartym rynku, bez biurokratycznych ograniczeń.
Dlatego mówimy: NIE dla obowiązku rejestracji! Poza tym obecne kryteria rejestracyjne muszą być obniżone dla odmian odpowiednich dla rolnictwa ekologicznego ze względu na ich różnorodność, aby nasze rolnictwo mogło dostosować się do zmian klimatycznych, nowych szkodników i chorób, a także stylu życia bardziej przyjaznego dla środowiska.
Ani obecne prawo nasienne UE, ani dostępne obecnie, nieformalnie złożone projekty dla zmian w prawie nie spełniają tych wymagań. Grożą utratą różnorodności nasion i tym samym wspólnego dziedzictwa ludzkości. Są zagrożeniem dla zrównoważonych systemów żywności i istnieją tylko aby służyć przemysłowi agrochemicznemu.
Apelujemy do Was, Członkowie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, o odrzucenie wszelkich propozycji, które nie spełniają powyższych kryteriów!

Dosyć już niszczenia różnorodności rolnictwa i ogrodnictwa w Europie!
Więcej informacji na stronie:

- Kampania na rzecz suwerenności nasion: www.seed-sovereignty.org/PL

- Niemiecka organizacja parasolowa dla różnorodności upraw i zwierząt gospodarskich ("Dachverband Kulturpflanzen-und Nutztiervielfalt eV"): www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29

- Patrick Wiebe Blog: www.bifurcatedcarrots.eu

Uzasadnienie:

Obecne przepisy nasienne UE pochodzą z czasów, kiedy ochrona środowiska, przyrody i różnorodności biologicznej były niedoceniane. Istniały liczne przedsiębiorstwa hodowlane, które wprowadzały dużą różnorodność odmian na rynku. Większość z tych odmian mogła być ponownie zasiane po zbiorach, technika ta istnieje od tysięcy lat, w ciągu całej historii rolnictwa.
W 1980 roku, dwa nowe terminy musiały zostać opracowane dla tego, co wcześniej było powszechną praktyką: po pierwsze "prawa rolników", a po drugie "odmiany o zapyleniu otwartym". Wszystko to wynikło to z faktu drastycznych zmian na rynku nasienniczym. Dziś dziesięć największych firm zdominowało trzy czwarte światowego rynku nasion, a ponad połowa światowego rynku pochodzi z przemysłu chemicznego.
Większość odmian podlega prawnym i technicznym restrykcjom, które ograniczają możliwość ponownego siewu nasion wyprodukowanych przez rolników na swoich polach. Wprowadzono obowiązek oficjalnego zatwierdzenia możliwości wprowadzenia odmian do obrotu, a kryteria z tym związane są przystosowane do odmian przemysłowych. Wysoka wydajność tych odmian i wzrost liczby ludności świata, zostały wykorzystane do uzasadnienia tych zmian. Kompleksowy raport Międzynarodowej Oceny Wiedzy Rolniczej, Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju (IAASTD) ilustruje niestabilności tego podejścia.
Różnorodność upraw w dużej mierze zniknęła z rynku. Dotyczy to głównie różnorodności odmian niezarejestrowanych - są sprzedawane przez tysiące nieustraszonych obywateli w Europie bez wymaganej rejestracji. Dziś, możemy polegać na ogromnym doświadczeniu tych ludzi i powinniśmy zachęcać coraz więcej osób, aby angażowali się w tę działalność, nie tylko jako hobby, ale także sposób na generowania dochodów i środków do życia.
Drugim ważnym aspektem jest to, że prawie żadna zatwierdzona odmiana nie została wyhodowana specjalnie dla rolnictwa ekologicznego. Jednakże rolnictwo ekologiczne potrzebuje roślin, które są silne, bez użycia środków chemicznych. Jest to możliwe tylko przy bardzo szerokiej puli genowej. Odmiany te uznaje się za niedopuszczalne wobec obecnych kryteriów rejestracji nasion.

Seedy Sunday Brighton (UK)


Brighton Corn Exchange
February 3, 10 a.m. - 4 p.m.
WebTwitter

Recaim the Seeds Meeting (NL)
March 2-3, 2013

by A Seed NL et. al.
Den Bosch, Netherlands

Bonn (D)
9. März 2013, 11-17 Uhr

Saatgut ist Kulturgut: Festival des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt

Thurauen (CH)
23./24. März 2013

Internationale Saatgut-Tauschbörse von Longo Mai und Pro Specie Rara

Peliti International Seed Festival (HE)
May 11 - 13

Paranesti, Greece


UWOLNIĆ NASIONA OD KORPORACJI! - ŚWIATOWY DZIEŃ PROTESTU PRZECIW PATENTOWANIU NASION

Wolne nasiona dla wszystkich!

Międzynarodowa akcja na rzecz suwerenności materiału siewnego

Bruksela 17-18 kwiecień 2011

16th-18th of April: Day of action in Poland – more than 100 events for the preserving of seeds:

Inicjatorzy:

IG für gentechnikfreie Saatgutarbeit

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

Interessengemeinschaft Nachbau

Notkomitee für die Erhaltung der Weizenvielfalt ohne Gentechnik

Osoby i organizacje wspierające:

Österreichische Bergbauern- und Bäuerinnen Vereinigung (ÖBV), Via Campesina Austria (A)

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside (PL)

Red de Semillas (E)

Red Andaluza de Semillas (E)

BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie (D)

Agrarkoordination (D)

Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft (D)

Save our Seeds (D)

Basler Appell gegen Gentechnologie (CH)

A SEED Europe (NL)

european civic forum (F/D/CH)

Percy Schmeiser; canola farmer, (CAN)

Peliti - Greek Seed exchange Network (HE)

Kampagne „Prudence OGM“ (F)

niedziela, 17 kwietnia 2011
godz. 11-18, centrum kulturalne „Molenbeek“: "Maison des Cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean", Chaussée de Merchtem 67, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

międzynarodowa giełda wymiany nasion

wielojęzyczna wystawa na temat materiału siewnego/nasion

Na przykładzie giełdy przedstawiona zostanie praktyka wymiany nasion jaka rozwinęła się w ostatnich latach w wielu krajach Europy, a która poprzez planowane przepisy unijne zostanie zakazana lub ograniczona.

Godz. 16-19, centrum kulturalne „Molenbeek“

referaty i dyskusje

prawo człowieka do materiału siewnego“

Aktywiści z Indii, Turcji i innych państw przedstawiają sposoby postępowania z materiałem siewnym w ich krajach i omawiają konsekwencje wprowadzenia planowanych przepisów unijnych.

godz. 19-24, “Au Quai” & “Molenbeek”

muzyka, filmy, taniec i warsztat przygotowywujący demonstrację

poniedziałek, 18 kwietnia 2011
godz. 10-13, "Mundo B", Rue d'Edimbourg 26, 1050 Bruxelles

World-Café

Nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i wiedzy, dyskusja nad wspólną praktyką pracy z nasionami i zachowaniem różnorodności roślin uprawnych w ogrodach i na polach.

godz. 15-17, w drodze do Parlamentu Europejskiego

Demonstracja przed brukselskimi biurami koncernów przemysłu nasiennego i ich organizacji lobbistycznych.

Proszę skontaktujcie się z nami jeśli także chcecie przyłączyć się do tego programu i do oporu przeciwko monopolowi i prywatyzycji nasion i całego materiału siewnego!

Download PDF

kontakt: info@seed-sovereignty.org

Przyjeżdzajcie do Brukseli!

W zachowanie różnorodności materiału siewnego w rękach ogrodników i rolników angażują się tysiące ludzi w Europie. Tym samym pragną oni ocalić podstawę naszego wyżywienia.

Przeciwko temu opowiada się przemysł nasienny. Chce on ostatecznie przejąć kontrolę nad materiałem siewnym na całym świecie. Manipulacja genetyczna, patenty na rośliny i zwierzęta a także opłaty za uprawę otworzyły ludziom oczy na ten problem. Do tego dołączają się technologie terminatora (GURT), które niszczą zdolności rozrodcze nasion i wprowadzają zakaz uprawy tzw. gatunków rolniczych.

Tą sytuację potępiliśmy w akcji zbierania podpisów „Siać przyszłośc, zbierać różnorodność“ („Zukunft säen-Vielfalt ernten“). Obecny stan prac nad przepisami unijnymi dotyczącymi nasiennictwa naznaczony jest interesami przemysłu nasiennego.

Dziesiątki tysiący ludzi złożyło podpis pod naszym apelem a my przedłożymy te podpisy Komisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego i zażądamy sprawdzenia czy przepisy unijne nie naruszają prawa do wyżywienia i prawa do materiału siewnego. Zapraszamy Was do wspólnej, dwudniowej akcji, w której wyrazimy nasz sprzeciw wobec polityki EU.

Przyjeżdzajcie do Brukseli! Nie dopuścimy aby podstawy naszej egzystencji zostały wydane w ręce koncernów! Zachowamy i przekażemy na przyszłość różnorodność naszych gatunków.

To nastąpi 17 kwietnia, „La Via Campesina“ ogłosiła ten dzień międzynarodowym dniem oporu rolników. Jeśli nie możecie przybyć do Brukseli organizujcie w ten dzień podobne akcje w Waszych państwach, miastach i wsiach!

Seedy Sunday 2010 en Brighton:

Photos de Dan Johnson Photography

Grassroots Seed Activism in the UK, by Debbie Greenfield, Chair, Seedy Sunday BrightonZaproszenie na

międzynarodową giełdę
wymiany nasion

Bruksela 17 kwietnia 2011

W ramach dwudniowej akcji (17-18 kwietnia 2011) w Brukseli przeciwko postanowieniom planowanych przepisów unijnych o nasiennic­twie zaplanowaliśmy giełdę wymiany na­sion. Giełda ta ma na celu umożliwienie spo­tkania się wielu międzynarodowych inicja­tyw, które wybrały taką formę nieograniczo­nego rozpro­wadzania materiału siewnego. Pragniemy wy­mienić się doświadczeniami oraz zawiązać nowe i zacieśnić istniejące kontakty. Będą one szczególnie ważne gdy unijne przepisy utrud­nią lub nawet zabronią giełd wymiany.

W Brukseli pragniemy także dotrzeć do szer­szej publiczności i uzyskać jej poparcie. Naj­istotniejszym zagadnieniem naszej akcji jest nieodpłatne przekazywanie nasion w formie podarunku lub wymiany między ogrodnika­mi, rolnikami i wszystkimi innymi osobami, dla których uprawa stanowi podstawę egzy­stencji lub które poprzez wysiew nasion przyczyniają się do zachowania biologicznej różnorodności gatunków.

Nasz kontakt z nasionami zagrożony jest co­raz bardziej przez prywatyzycję wszystkich żyją­cych istot. Z utratą różnorodności gatun­ków zwierząt i roślin wiąże się nierozerwal­nie utra­ta wielowiekowego doświadczenia i związanej z nim teoretycznej wiedzy. Poszu­kujemy drogi, która umożliwiłaby ocalenie tej wiedzy i prze­kazanie jej jak największej liczbie ludzi.

Do tego nadają się wszelkie środki: nasiona, sadzonki, wystawy, tablice informacyjne, zdję­cia, teksty, filmy…Zabierzcie ze sobą wszystko co może być pomocne w osiągnię­ciu naszego celu. Istnieje możliwość zaofe­rowania z Wa­szej strony prowadzenie forum dyskusyjnego (np. o pozyskiwaniu nasion, zagadnienia wpro­wadzające do ogrodnictwa itp…) lub przedsta­wienie wystawy na ten te­mat. Chcemy poru­szyć wszystkie zmysły od­biorców.

W poniedziałek, 18 kwietnia spotykamy się po­nownie z wszystkimi uczestnikami aby pogłe­bić wymianę. Przy tej okazji, szczególnie chcielibyśmy omówić sposoby przekazywa­nia wiedzy i doświadczenia. Kto jest w posia­daniu materiałów dydaktycznych, które mo­głyby zo­stać udostępnione innym? Jak kształtują się zainteresowania poszczegól­nych grup i jak można je wspierać? W jaki sposób dotrzemy do jak największej grupy odbiorców?

Pytania praktyczne:

Jeśli chcecie wziąć udział w giełdzie wymiany prześlijcie nam opis urządzeń, które potrzebne są Wam na miejscu: wielkość stołów, czy potrzebne jest przyłączenie do prądu, tablice i pla­katy itd. Jeśli nie możecie przyjechać osobiście przyślijcie nam nasiona, z krótkim opisem gdzie i w jaki sposób zostały wysiane i zebrane, tak aby inni mogli przekazać je dalej. Proszę przywieźcie lub przyślijcie tylko nasiona, które mogą być wysiane – nie są hybrydami i oczywi­ście nie są manipulowane genetycznie i jeśli to możliwe nasiona, które nie powstały w wyniku niekontrolowanych krzyżówek. Liczymy także na to, że Wasze nasiona dojrzewały w warun­kach naturalnych.

Z natury swej nasiona nie znają granic - pomóżcie im wędrować.

Zaproszenie PDF:

Dalsze pytania, informacje i zgłoszenia przesyłajcie na adres: info@seed-sovereignty.org


Exhibition e échanges de grain en Païs Alp 2009, Provençe (F):

Od tysięcy lat ludzie na całym świecie uprawiają najróżniejsze rośliny użytkowe. Są one wspólnym dobrem należącym do wszystkich ludzi. To, że możemy z nich korzystać, leży u podstaw chleba naszego powszedniego i naszej niezależności żywieniowej. W wielu krajach rolnicy do dzisiaj uprawiają, sprzedają i wymieniają miedzy sobą wyhodowane przez siebie nasiona.

Unia Europejska chce zmienić obowiązujące w tym zakresie w Europie uregulowania prawne. Przy tej okazji koncerny nasienne domagają się zapewnienia im zgłoszonego przez nich prawa własności oraz prawa do opatentowania wyhodowanych przez nich gatunków oraz ograniczenia lub nawet całkowitego zakazu stosowania wszystkich niezarejestrowanych gatunków roślin uprawianych dotychczas przez rolników indywidualnych.

Dziesięć koncernów- miedzy nimi Bayer, Monsanto, Syngenta i Lamagrain - już dzisiaj kontroluje 67% światowego rynku nasiennego. Te koncerny nie chcą rezygnować z pozostałego udziału w rynku i pragną wmusić całemu światu ich własne gatunki, które do prawidłowego wzrostu wymagają najczęściej nawozów chemicznych, pestycydów i sztucznego nawadniania. Ale niestety nie te wysokotechnologiczne, sztucznie wyhodowane gatunki roślin wyżywią w przyszłości ludność całego świata, tylko te zróżnicowane, regionalne gatunki, zdolne do przystosowywania się do zmieniających się warunków klimatycznych.

Negocjacje w sprawie nowego europejskiego prawa dotyczącego nasiennictwa przebiegają dotychczas po cichu pomiędzy przedstawicielami przemysłu nasiennego i funkcjonariuszami UE i niestety można się obawiać najgorszego. Aby mieć wpływ na kształt przyszłego prawa dotyczącego nasiennictwa pragniemy zwrócić uwagę opinii publicznej właśnie na ten problem.

Żądamy:

  • prawa do możliwości otrzymywania materiału siewnego z własnych upraw, jego dalszej hodowli i rozpowszechniania;

  • wspierania regionalnej różnorodności materiału siewnego poprzez wspomaganie /pomoc dla osób które, zajmują się zachowywaniem i uprawą gatunków biologicznych (naturalnych);

  • zakazu stosowania techniki modyfikacji genetycznej w rolnictwie;

  • zakazu patentowania roślin;

  • nowego prawa dopuszczania materiału siewnego, które wyklucza gatunki zmodyfikowane genetycznie oraz gatunki poddane intensywnej modyfikacji chemicznej;

  • redukcji wysokiego zużycia energii w rolnictwie, które spowodowane jest zastosowaniem gatunków przemysłowych, nawozów sztucznych i pestycydów oraz poprzez monokultury i daleki transport.

APPEAL (Ang.)
Download web version

APPEAL (Ang.)
Download printing version

PETYCJA (Polska)
download
Link:
NO PATENTS ON SEEDS AND ANIMALS

5th Meeting of the European Seed Network
Let's liberate diversity"
Graz, Austria
25 -27 March 2010
Program